divendres, 29 de gener de 2016

Moció aprovada per unanimitat!!!

Amb prop de 3.000 firmes de recolzament recollides fins ara

Moció ple municipal Sant Feliu es mou
Dijous 28 de gener es va aprovar per unanimitat de tots els partits polítics la moció de la Plataforma de la Comunitat Educativa Sant Feliu es Mou, en relació a la proposta de la Generalitat de Catalunya de tancament d'una línia de P-3 de l'escola Miquel Martí i Pol el curs 2016-2017. La Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Feliu es va omplir de membres de la comunitat educativa, -mares, pares, mestres i infants-, que van aplaudir l'aprovació de la proposta.

L'alcalde va destacar la presència de tanta gent així com la iniciativa i la volada que està prenent la mobilització. Mireya Mahedero va ser l'encarregada de llegir la moció i després, en el torn de rèplica, contestar a les matisacions fetes pel grup de CiU.

Moció ple municipal Sant Feliu es mou
#santfeliuesmou #educacio

Es va destacar que ha estat una decisió presa unilateralment per la conselleria d'Ensenyament i que no és un problema aïllat, sinó que afecta tot Catalunya, amb especial incidència al Baix Llobregat, amb 21 línies de P3 públiques pendents de tancament. I també es va remarcar el tracte desigual que rep l'escola pública enfront un tipus de concertada (no tota, aquí també es nota el classisme i les més elitistes ho noten menys que les que treballen en zones més desafavorides). Formalment es va demanar al ple municipal:
  1. Que declari oposició i no col·labori amb el Departament d'Ensenyament en la seva política de tancament de línees en l'escola pública.
  2. Que defensi davant el Departament d'Ensenyament la baixada de ràtio com a solució al descens de la natalitat, amb el conseqüent manteniment de plantilla i altres RRHH de l'escola pública.
  3. Esperar a que finalitzi el procés de matriculacions per, si s'escau, determinar a quina escola pública o concertada s'ha de tancar alguna línia.
  4. Exigir que les escoles finançades amb fons públic però amb titularitat privada, es tractin amb els mateixos barems alhora d'aplicar retallades.
  5. Eliminar de la baremació per accedir al sistema educatiu, els 5 punts corresponents per haver estat escolaritzats en el centre on es presenta la sol.licitud de matrícula, la mare, pare, tutors o germans escolaritzats .
  6. Que es demani al Departament d'Ensenyament que s'obri un procés d'acompanyament a l'escola privada/concertada cap a l'escola pública o bé cap a la privada.
Més informació:
Llegir notícia al web de Sant Feliu.
Llegir notícia a Fet a Sant Feliu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada